Sednica koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Sednica koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koja je održana 7. februara u palati Srbija u Beogradu, je poslećena „Delotvornosti zastupljenosti nacionalnih manjina u organima uprave“, koji je predstavio dr Goran Bašić iz Centra za istraživanje entiteta i Ivan Bošnjak iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

zo-zasadnutia-koordinacie feb 2018 002

Nakon toga je Koordinaciji predstavila Svetlana Zolnjan, koja predsedava Koordinacijom za obrazovanje, aktivnosti i obaveze nacionalnih saveta iz oblasti obrazovanja sa dinamikom realizacije, kako bi svi nacionalni saveti bili upućeni u reformu u obrazovanju na nivou osnovnih škola i gimnazija.

Koordinacija će tražiti hitan prijem u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i inicirati potpisivanje Memoranduma o izdavanju udžbenika za osnovne i srednje škole na jeziku manjina, koji bi sardžao potrebne naslove uskladene sa inoviranim programima nastave i učenja.

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je predstavljala predsednica, Ana Tomanova Makanova, i koordinatorka za obrazovanje, Svetlana Zolnjan.

>> PREUZMI