Zmluvy zaručujúce lepšie podmienky pre rozvoj divadelného ochotníctva

Dňa 21. marca 2013 v miestnostiach Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa uskutočnilo podpisovanie Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľa a organizátora dvoch našich celomenšinových festivalov – Prehliadky slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín a Slovenskej prehliadky detskej divadelnej tvorivosti 3 x Ď.

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zmluvy podpísala predsedníčka Anna Tomanová-Makanová, v mene SKUS hrdinu Janka Čmelíka predsedníčka Anna Lepšanovićová, v mene Staropazovskej obce predseda Đorđe Radinović a v mene Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov riaditeľka Milina Sklabinská.

zmluva002

Týmto činom sa Národnostná rada a SKUS h. Janka Čmelíka stali spoluzakladateľmi dvoch spomenutých divadelných prehliadok (v pokračovaní festivalov) a budú sa každoročne organizovať v Starej Pazove. Nie náhodou festivaly budú práve v tomto prostredí. Akurát v Starej Pazove je divadlo „živé“ už 110 rokov a doposiaľ dalo veľký počet kvalitných režisérov a hercov.

zmluva003

Festivaly týmto získavajú nielen organizačnú, edukačnú, ale aj permanentnú finančnú podporu zo strany Národnostnej rady, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, lokálnej samosprávy a prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i zo strany Slovenskej republiky.

zmluva004

Nový model organizácie festivalov Divadelný vavrín a 3 x Ď má tri novoutvorené telesá. Predovšetkým je to koordinátor týchto festivalov, ktorý v rámci svojej pracovnej náplne bude mať organizačno-manažérske povinnosti a bude sa teda podieľať od začiatočnej fázy organizácie festivalov až po samotné záverečné zhodnotenie. Tiež vznikli i Organizačno-správna rada a Programová rada. Čo nevidieť – spresnené budú i samotné termíny spomenutých festivalov.

Nový organizačný model divadelných festivalov je na dobrej ceste, aby sme nášmu ochotníckemu divadelníctvu pomohli posunúť sa o stupienok vyššie v rámci bohatej kultúry vojvodinských Slovákov v XXI. storočí.

zmluva005