Ugovori koji garantuju bolje uslove za razvoj pozorišnog amaterizma

Dana 21. marta 2013. god. u prostorijama Slovačkog kulturno-umetničkog društva „Heroj Janko Čmelik“ u Staroj Pazovi su bili potpisani Ugovori o međusobnim pravima i obavezama osnivača i organizatora dva festivala koji imaju poseban značaj za slovačku nacionalnu manjinu – Smotre slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva „Divadelný vavrín“ i Smotre slovačkog dečijeg pozorišnog stvaralaštva „3 X Ď“.

U ime Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine ugovore je potpisala predsednik Ana Tomanova-Makanova, u ime SKUD „Heroj Janko Čmelik“ predsednik Ana Lepšanović, u ime Opštine Stara Pazova predsednik Đorđe Radinović i u ime Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka direktor Milina Sklabinski.

zmluva002

Ovim su osnivači festivala postali Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i SKUD „Heroj Janko Čmelik“ i svake godine će se održavati u Staroj Pazovi. Zašto upravo u ovoj sredini? Amatersko pozorište u Staroj Pazovi ima tradiciju dugu 110 godina i tokom proteklih godina dinamičan razvoj pozorišnog života doprineo je stvaranju kvalitetnih i uspešnih glumaca i reditelja.

zmluva003

Festivali zahvaljujući novom načinu organizovanja dobijaju ne samo organizacionu, nego i edukativnu i finansijsku pomoć od Nacionalnog saveta, Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, Autonomne pokrajine Vojvodine, lokalne samouprave i Republike Slovačke.

zmluva004

Novi model organizacije ovih festivala doneo je ujedno i nove organe: Organizaciono-upravni savet, Programski savet i koordinatora festivala. Uskoro će biti poznati i novonastali termini ovih festivala.

Na kraju treba istaći da je ovakav način organizovanja festivala na dobrom putu da se pozorišni amaterizam uzdigne na viši nivo u okviru bogate kulture vojvođanskih Slovaka u 21. veku.

zmluva005