Schôdza Výboru pre informovanie v znamení návrhu zákona o verejnom informovaní

V stredu 20. marca v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila 13. schôdza Výboru pre informovanie. Ústredným bodom bola diskúsia na tému návrhu zákona o verejnom informovaní a médiach, ktorého verejná rozprava trvala do 22. marca t. r.

Niektorí členovia Výboru pre informovanie sa zúčastnili verejnej rozpravy o tomto návrhu usporiadanej v Novom Sade 5. marca, ktorú zorganizovala Misia OBSE v Srbsku. Členovia Výboru sa jednoznačne zhodli, že nepodporia návrh zákona o verejnom informovaní a médiach v takejto podobe, v akej je ponuknutý v prvom rade preto, lebo nie je v súlade s platnými zákonmi ako je Zákon o lokálnej samospráve alebo Zákon o národnostných radách. Podľa návrhu nového zákona, ktorý sme zverejnili na našej stránke, menšinovým médiám (tak tlačeným ako aj elektronickým) vo Vojvodine by bolo zrušené systémové financovanie a tým ohrozené udržiavanie samotných médií. To tiež nie je v súlade ani s Ústavou Republiky Srbsko, členom 20, kde sa uvádza, že dosiahnutú úroveň ľudských a menšinových práv nie je možné znižovať. Tiež, privatizáciou lokálnych elektronických médií, ako navrhuje nový zákon, by informovanie v jazykoch národnostných menšín v lokálných prostrediach úplne zaniklo. Na schôdze Výboru je donesené rozhodnutie, aby dopis s týmito pripomienkami bol poslatý na Ministerstvo kultúry a informovania.

Ďalším bodom rokovacieho programu bola úloha Národnostnej rady pri riešení pálčivej situácie v slovenskej redakcii Rádia Nový Sad. Na adresu Národnostnej rady prišiel dopis podpísaný všetkými členmi slovenskej redakcie Rádia Nový Sad, v ktorom sa hovorí o zhoršení pracovných podmienok a nedostatočnom počte novinárov pre kvalitnú realizáciu programu v slovenskom jazyku. Novinári hovoria, že sú „vedomí špecifického postavenia našej redakcie ako časti verejného servisu ako i kompetencií Národnostnej rady, avšak, myslíme si, že je zvrchovaný čas niečo podnikať, aby sa zastavila devastácia nášho programu, respektíve i programov ostatných národnostných menšín.“ Predsedníčka Výboru pre informovanie Milina Florianová navrhla, aby niekto z členov Výboru tieto problémy prezentoval na nasledovnom zasadnutí Národnostnej rady s cieľom, aby Národnostná rada apelovala na vedenie Rádia Nový Sad.