Zima s knihou 2012

Tradičné podujatie Zima s knihou sa začalo vo februári najprv v Hložanoch potom pokračovalo 22. februára vo vynovenej knižnici Michala Babinku v Kysáči. Nasledovať budú večierky v Kovačici, Padine, Pivnici, Starej Pazove, Novom Sade a v Báčskom Petrovci. Organizátorom podujatia Zima s knihou je Slovenské vydavateľské centrum a spoluorganizátormi sú Vybor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a jednotlivé knižnice, spolky alebo ustanovizne, v ktorých podujatie prebieha.

Fotografia prebrata z webovej stranky Hlasu ludu www.hl.rs.