Vernisáž výstavy Pavla Čániho Padinský zázrak

V Galérii Jána Koniareka v Trnave1.marca 2012 bude vernisáž výstavy Pavla Čániho Padinský zázrak. Výstava v Trnave, na ktorej organizačne participovali Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniareka v Trnave, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny potrvá do 1.apríla 2012.
„…Pavel Čáni v uplynulých dvoch rokoch vypracoval pozoruhodný počet olejomalieb a malieb, do ktorých vkomponoval tradičný produkt ľudovej slovenskej kultúry v Srbsku – handrovku. Jej štruktúru a textúru, ako aj farebné hodnoty znalecky a tvorivo využil vo svojich výjavoch.

Maľby tohto druhu sú intimisticky ladené, niektoré sú venované jeho otcovi, ale aj jemu blízkym výtvarníkom, akými boli Albín Brunovský a Zuzka Medveďová. Používa pri nich postupy charakteristické pre postmodernu, akými sú citácie figúr z tvorby Zuzky Medveďovej.
Námety pre grafické listy a novšie aj maľby nachádza Pavel Čáni v tradícii a dejinách vojvodinských Slovákov a tematicky nadväzuje na tradíciu výtvarného umenia vojvodinských Slovákov, ktorej základy postavili K. M. Lehotský (1879 – 1929) a Zuzka Medveďová (1897 – 1985). Svojou tvorbou dokazuje, že sa o lokálnych témach môže hovoriť aj súčasným výtvarným jazykom v duchu európskych a svetových trendov.” kurátor výstavy Vladimír Valentík.