Z prijatia na ÚSŽZ

Dňa 4.marca 2024 na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave predstaviteľky NRSNM – predsedníčka Dušanka Petráková a koordinátorka VPK Svetluša Hlaváčová absolvovali stretnutie s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ing. Milošom Kotercom a riaditeľkou Odboru strategicko-politického Mgr.art. Milinou Sklabinskou, PhD. Za prítomnosti JUDr. Miroslavy Liškovej. Podnetné rozhovory boli usmernené predovšetkým na projekty ÚSŽZ a hlavne na možnosti rozšírenia a skvalitnenia spolupráce medzi národnostnou radou a ÚSŽZ.