Na pracovnej schôdzi vo VMU RTV Vojvodina

Vo štvrtok 7. marca vo VMU RTV Vojvodina generálny riaditeľ tejto ustanovizne Goran Karadžić prijal predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanku Petrákovú a koordinátorku Výboru pre informovanie Annu Chrťanovú Leskovac. S riaditeľom Karadžićom, jeho zástupkyňou Sanjou Jašarevićovou Kužićovou, redaktorom tretieho programu rádia Vojinom Popovićom a zodpovedným redaktorom slovenskej redakcie rádia Miroslavom Gašparom rozanalyzovali doterajšiu spoluprácu, aktuálnu situáciu v slovenských redakciách rádia a televízie Vojvodiny a vytýčili si ciele budúcej spolupráce v prospech kvalitného informovania poslucháčov a divákov v slovenskom jazyku.