Zo stretnutia v bratislavskom NOC

Dňa 4. marca 2024 predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková spolu s koordinátorkou Výboru pre kultúru Svetlušou Hlaváčovou navštívili Národné osvetové centrum (NOC) v Bratislave. Najprv ich privítal generálny riaditeľ Mgr. Erik Kriššák a v pokračovaní sa stretli s predstaviteľmi Oddelenia neprofesionálneho divadla: programovým riaditeľom festivalu Scénická žatva Mgr.art. Matejom Moškom, PhD, odbornými pracovníčkami pre divadlo Mgr.art. Alexandrou Štefkovou, PhD. A Mgr.art.Katarínou Jánošovou a odbornou pracovníčkou pre umelecký prednes Mgr.art.Renatou Jurčovou.

Rozhovor medzi odborníkmi z uvedenej oblasti a predstaviteľkami národnostnej rady sa niesol v znamení účasti našich divadelných ochotníkov – reprezentačných divadelných súborov na celoštátnych podujatiach, čiže festivaloch na Slovensku. Taktiež o možnosti edukácie našich divadelných režisérov pre deti a pre dospelých v rámci edukačných podujatí tiež v materskej krajine. V rozhovoroch došlo i ku konkrétnym návrhom, takže jednotlivé z podujatí sa začnú realizovať už v aktuálnom roku.