Vzdelávanie pre slovenských učiteľov

Učitelia základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským pobudli od 28.07. – 02. 08. 2016 na odbornom zdokonaľovaní pre krajanov v organizácii Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave a za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

vzdel slov uc av 2016 002

V rámci edukácie učitelia mali možnosť zozbierať si pracovné materiály v kaštieli v Kraľovanoch a v Budmericiach, na hradoch Beckov, v Trenčíne, v Čachticiach a v Červenom kameni, v kláštore v Skalke, na Bojnickom zámku, v Trenčianských Tepliciach a v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

vzdel slov uc av 2016 003

Záverom školenia si každý učiteľ vypracoval lap booke a prezentoval ho v štúdijnom stredisku v Modre svojim kolegom.

vzdel slov uc av 2016 004

Aj tentokrát si 37 učiteľov z Padiny, Kovačice, Jánošíka, Selenče, Starej Pazovy, Erdevíka, Kysáča, Čeláreva, Báčskej Palanky, Hložian a Báčskeho Petrovca, ako aj ich kolegovia z Maďarska a Rumunska, odniesli domov bohaté skúsenosti a spoznali nové techniky vo vyučovacom procese.

vzdel slov uc av 2016 005

Organizačne a finančne tábor pre žiakov zo Srbska podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

vzdel slov uc av 2016 006

vzdel slov uc av 2016 007

vzdel slov uc av 2016 008

vzdel slov uc av 2016 009

vzdel slov uc av 2016 010

vzdel slov uc av 2016 011

vzdel slov uc av 2016 012

vzdel slov uc av 2016 013