Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Vo štvrtok 20. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 7. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili o prioritných aktivitách do konca roka.

Konštatovali, že sú všetky kapitálne investície na rok 2016 zrealizované a že  do konca roka zostalo urobiť elektronickú verziu príručky Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny, zarámovať vytlačené plagáty a dotlačiť brožúrky o jazykových právach menšín v Srbsku a zorganizovať stretnutie s matrikármi v prostrediach, kde žijú Slováci s účelom, aby výpisy z matrík (narodených, sobášených a umretých) keď ide o dvojjazyčné formuláre boli v úplnosti v slovenčine.

Počas tohto stretnutia sa zrealizuje aj plánovaná inciatíva na Ústav pre výrobu bankoviek a mincí, aby sa doklad o národnostnej príslušnosti tlačil dvojjazyčne. Taktiež  sa na december plánuje trojdňové Stretnutie slovenskej mládeže v Báčskom Petrovci, ktorého téma bude komunikácia, tímová práca s cieľom, aby sa predstavitelia mládežníckych združení navzájom spoznali, predstavili prácu združení a hovorili o aktuálnej situácii a problémoch, s ktorými sa stretávajú.

Spoluorganizátorom Stretnutia slovenskej mládeže v Báčskom Petrovci  je YMKA – SERBIA – Báčsky Petrovec. Branislav Kulík prítomných členov informoval o tom, že sa projekt Právnicko terminologický slovník slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka bude realizovať v roku 2017. Členovia Výboru sa dohodli, že čím skôr vypracujú návrhy na plány a programy komisií tohto Výboru na rok 2017 a taktiež navrhnú projekty na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý každoročne koncom roka vypisuje súbeh na finančnú podporu pre zahraničných Slovákov.