16. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže

V podvečer Slovenských národných slávností, 4. augusta 2016 sa v miestnostiach MOMS v Báčskej Palanke konalo 16. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže.

16-stud-mladez 2016 002

Pre vysokoškolských študentov, ktorí ukončili akademické štúdium s ocenením, NRSNM zabezpečuje finančnú odmenu, ktorú odovzdali Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie a Pavel Marčok, podpredseda VR NRSNM.

16-stud-mladez 2016 003

Tento rok bola odmenená Andrea Bobáčeková, Anna Lomenová, Andrea Merníková a Vladimír Cicka.

16-stud-mladez 2016 004

NRSNM už pravidelne finančne podporuje toto podujatie: ceny pre študentov: 40.000 a organizačné trovy 30.000