Výzva na účasť na Letí pieseň, letí 2021

Dom kultúry 3. októbra Kovačica

M. Tita 46 26210 Kovačica Tel/fax: 013/ 661 112

e -mail: domkulture@gmail.com

Ž.účet: 840-144664-17; 840-144668-05

Kod: NBJ UJP-Filijala:Pančevo                                         

PIB: 101009541

 

 

Výzva na účasť na Letí pieseň, letí 2021

 

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 23. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2021.

Festival bude realizovaný v obmedzenom režime v zmysle opatrení krízového štábu a za sprísnených hygienických podmienok (povinné rúška, dezinfekcia priestoru, rúk).

Podmienky účasti na festivale:

Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;

Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;

Skladby na festivale interpretujú deti do 14. rokov;

Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby do 15. novembra 2021, na adresu:

 

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

ul. M.Tita 46

26210 Kovačica

s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2021.

alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com

Prihlášku si možno stiahnuť aj na webových stránkach Domu kultúry Kovačica a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prihláška

Ďalšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno získať na číslach:

 

062 8850 814 – Ján Tomáš, riaditeľ,

062 881 53 76 Pavel Tomáš st. ,

v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a na

web stránke : www. kultura-kovacica.com