Rozdelenie finančnej podpory

Na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 4. novembra bežného roku žiakom prvého ročníka do tried so slovenským vyučovacím jazykom všeobecného gymnaziálneho odboru, žiakom informatického odboru a kuchárom bola odovzdaná jedno rázová finančná podpora v hodnote 8.500,00. 21 žiakovi od 2. – 4. ročníka Komisia pre štipendiá rozhodla udeliť podporu v hodnote 15.000,00, ktorá bude uhradená v dvoch častiach. Stredoškolákom zmluvy o podpore udelili podpredsedníčka NRSNM, Tatiana Vujačićová a členka VR pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová.

Z prostriedkov NRSNM a prostredníctvom projektov Asociácie slovenských pedagógov boli zabezpečené lektúrové knihy a slovníky zo Slovenskej republiky, ktoré boli pri tejto príležitosti odovzdané do gymnaziálnej knižnici.

Šiestim žiakom Gymnázia v Kovačici zmluvy o podpore udelil podpredseda NRSNM, Zlatko Šimák pri zaznamenávaní Dňa školy.