Výzva – Letí pieseň letí 2012

 

VÝZVA 
 
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 14. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2012, ktorý sa uskutoční 09. decembra 2012 r.
Podmienky účasti na festivale:
 
• Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;
 
• Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;
 
• Skladby na festivale interpetujú deti do 14. rokov;
 
• Autori skladieb sú povinní do 15. septembra 2012 zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby na adresu:
 
DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46
26210 Kovačica
 
s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2012.
alebo e-mailom na adresu :  dkulture@gmail.com prípadne faxom na 013 661-112  
 
 
Prihlášku si možno stiahnúť tuná.
 
Ďalšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno ziskať na číslach        
          013 660-666
          062 8850 816 Ján Marko
          062 8850 813 Želimir Bartoš
alebo v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a 021/54 55 71.