Výzva – Rozspievané klenoty 2012

Výzva
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2012.
     
Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, spolkov  alebo združení, aby nám najneskoršie do 1. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku a k tomu i telefonický potvrdili účasť jedného mladého speváka od 7 do 14 rokov zo svojho prostredia v Záverečnej – finálovej časti festivalu.
 
Písomné prihlášky v určenom čase zaslať na adresu : 
DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46
26210 Kovačica
s poznámkou:                                          
Prihláška na  festival 
Rozspievané klenoty 2012
 
alebo e-mailom na adresu :  dkulture@gmail.com prípadne faxom na 013 661-112
Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach 
013 660-666,
062 8850 816 u  Jána Marku, 
062 8850 813 u Želimira Bartoša
 
Radi Vás uvítame v Kovačici na festivale Rozspievané klenoty 2012. 
 
Prihlášku pre výzvu stiahnite tuná.