Zasadal Aktív riaditeľov slovenských škôl

 

 Schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok, 16. augusta r. 2012 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, mala na dennom poriadku:
1. Otváranie triedy so slovenským vyučovacím jazykom v Strednej zdravotníckej škole v Novom Sade – kádrové obsadenie 
2. Formovanie tried, skupín predĺženého pobytu a voliteľných predmetov v školskom roku 2012/2013 – aktuálna situácia na školách
3. Kádrové obsadenie (neodborné obsadenie predmetov, uvoľnené pracovné miesta, neplný pracovný úväzok, racionalizácia, technologické prebytky…)
4. Prezentácia Ústavu pre učebnice
5. Otázky a návrhy
 Záverom zasadnutia bolo vyzdvihnuté, že sa ako deficitné kádre aj ďalej najčastejšie objavujú nemčinári, matematikovia a fyzikovia. Zvyšné kádre z jednotlivých škôl by mali kryť vyučovanie po slovensky v Strednej zdravotníckej škole v Novom Sade, čím bude zabezpečené vyučovanie všetkých predmetov aj v tejto škole po slovensky.