Kategória Výbor pre vzdelávanie

Rozdelené finančné prostriedky z Výboru pre vzdelávanie

V pondelok, 18. 09. predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Dušanka Petráková a predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Pavlis podpísali zmluvy o finančnej podpore a preberaní didaktických pomôcok pre školy a združenia, ktorých okruh pôsobenia sa zakladá na zachovaní slovenského národnostného školstva z rozpočtu výboru…

Výsledky výzvy VPV

Behom mája roku 2023 Výbor pre vzdelávanie NRSNM vypísal Výzvu na finančnú podporu školám a združeniam, ktoré majú vo svojom okruhu pôsobenia vzdelávanie po slovensky.             V pondelok, 04. 09. zasadal on line komisia, ktorá doniesla návrh a VPV elektronicky odsúhlasil s návrhom na…

Medzinárodný tábor v Párnici na Orave 

Na Medzinárodnom tábore v Párnici na Orave, ktorý sa konal od 21. do 30.07.2023,  sa z našej krajiny zúčastnilo 18 odmenených žiakov z ôsmich základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na tábore sa zúčastnili naši žiaci ocenení  na súťaži zo slovenského jazyka,…

Správa z Detskej ekonomickej univerzity

V rámci podujatia DEUB sa v Bratislave od 17. – 21.  júla bežneho roku zúčastnilo 50 detí zo Slovenska,Ukrajiny a Srbska. Naši stredoškoláci: Erik Jurica z Padiny,Tatiana Filipovićova z Báčskeho Petrovca, Ivan Demeter a Dávid Klátik zo Starej Pazovy ako i…

Škola v prírode na Donovaloch

Škola v prírode je jeden z najúspešnejších vzdelávacích programov Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Koná sa v letných mesiacoch pre deti slovenských škôl alebo pre slovenské deti žijúce v zahraničí z tzv. tradičných krajín. V období…

Iniciatíva na otvorenie slovenských tried

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom 9. zasadnutí doniesla rozhodnutie o iniciatíve na otvorenie kombinovaných slovenských tried na druhom stupni vzdelávania v zmysle Zákona o základnom vzdelávaní a výchove, článok 31. odsek 7. Predseda Výboru pre vzdelávanie Janko Pavlis…