Kategória Výbor pre vzdelávanie

Prebrané učebné pomôcky

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny boli prebrané učebné pomôcky, ktoré sa použijú na hodiny náboženstva na školách. V mene Cirkevného zboru v Hložanoch 22. novembra bežného roku technické vybavenie vo forme lap topu prebral Jaroslav Kopčok, senior báčsky.

Podpisovanie zmlúv o štipendiu

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 22. novembra bežného roku  predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie podpísali zmluvu s deviatimi štipendistami NRSNM na akademický rok 2022 Štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni sa bude vyplácať počas…

Spolupráca s Národnostnými radami

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s národnostnými radami vlašskej, bunjevskej a bosnianskej národnostnej menšiny akreditovala odborné zdokonaľovanie učiteľov na tri školské roky na Pedagogickom ústave Vojvodiny. Dňa 19. novembra 2022 sa na Základnej škole v Prahove pri Negotíne…

Realizácia kvízu Poznaj svoju minulosť

NRSNM po 9-krát organizovala kvíz vedomostí: Poznaj svoju minulosť. Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok,  17. novembra 2022 na Základnej škole maršala Tita v Padine. V rámci súťaže sa rozdelili aj odmeny žiakom v rámci projektu Moji slovenskí predkovia. Projekt finančne podporil aj Úrad…

Školenie pre našich učiteľov

V stredu 16. novembra sa na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci konalo odborné zdokonaľovanie učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí vyučujú na základných školách. V úvodnej časti ukážkovú hodinu prezentovala so svojimi piatakmi externá osvetová poradkyňa pri Školskej správe v…

Odovzdávanie učebných pomôcok

V stredu 16.novembra sa na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci konalo odborné zdokonaľovanie učiteľov. Úvodom seminára predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Vujačićová odovzdala interaktívnu tabuľu, ktorú NRSNM zabezpečila za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V…

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

novembra 2022 zasadala on-line Komisia pre štipendiá, ktorá doniesla nasledovné rozhodnutie, že sa z prihlásených 20 kandidátov štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni v trvaní 10 mesiacov v akademickom roku 2022/2023 udeľuje nasledovným kandidátom: 1. Lidija Nikolajević Báčsky Petrovec…

Prezentované učebnice v Bratislave

V období od 10. – 13.  novembra 2022 sa v Bratislave konal 30. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka Pedagogika. Na spoločnom Dolnozemskom stánku vykladali početné poblikácia Slováci z Maďarska, Rumunska a zo Srbska. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zo…

Školská komisia

Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v Bratislave konala Školská komisia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovenské školstvo v Srbsku predstavovali Svetlana Zolňanová a Mária Andrášiková. Na konferencii boli predvedené skúsenosti a postrehy z účasti krajanov z Maďarska,…