Kategória Výbor pre vzdelávanie

Spolupráca s národnostnými radami

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny akreditovala odborné zdokonaľovanie pre učiteľov materinského jazyka s prvkami národnej kultúry v spolupráci s vlašskou, bunjevskou a bošniackou národnostnou radou. V sobotu 17. júna 2023 v Petrovci na Mlavi realizovali odborné zdokonaľovanie na tému Špecifiká…

Na návšteve v Оbci Šíd

V piatok, 16.júna 2023 prijal delegáciu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny predseda Obce Šíd Zoran Semenović. Na stretnutí s predsedom obce hovorila predsedníčka Dušanka Petráková a členka VR NRSNM Nataša Kolárová o možnostiach rozdelenia finančných prostriedkov, ktoré Obec Šíd každoročne…

Ocenenia pre žiakov a učiteľov

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, v stredu, 14.06.2023 boli udelené žiakom stredných škôl, ktorí sledujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry v Starej Pazove a v Kovačici ocenenia za účasť na republikovej súťaži zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Súťaž bola realizovaná…

Koniec školského roka v Čelareve

V piatok 9. júna 2023 na ZŠ Zdravka Čelara v Čelareve zaznamenali žiaci, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry so svojou učiteľkou Máriou Kukučkovou-Supekovou koniec školského roka. Okrem žiakov tamojšej základnej školy sa svojim rodičom piesňou a…

Nové učebnice aj zo Slovenska

V piatok, 2. júna 2023 sa koordinátorka pre vzdelávanie stretla so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave Slavomírom Partilom. Na tému zabezpečenia učebníc z materskej krajiny delegácia zahraničných Slovákov v zložení Svetlana Zolňanová zo…

O možnostiach otvárania tried

Z iniciatívy Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa v stredu, 31.05. 2023 stretli v miestnostiach Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie predstavitelia tohto sekretariátu a našej národnostnej rady na tému možnosti otvorenia kombinovaných tried s vyučovacím jazykom slovenským. Zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre…

Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Ďakujúc Ministerstvu osvety, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 27. mája 2023 na Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch na čele s úradujúcou riaditeľkou Adrianou Halajovou uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. V rámci…