Kategória Výbor pre vzdelávanie

Odborné zdokonaľovanie pre učiteľov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci schváleného Kalendára vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

Odborné zdokonaľovanie pre materské školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Vojvodinským pedagogickým ústavom 22. 10. 2022 usporiadala školenie pod názvom Uplatnenie IKT vo vyučovacom procese. Školenie pre 32 učiteľov materských škôl sa konalo v PU Kolibrík v Kovačici. Školenie otvorila a škôlke odovzdala darčeky predsedníčka Výboru…

Návšteva Gymnázia v Báčskom Petrovci

V pondelok 17. októbra 2022 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Vujačićová so spolupracovníkmi navštívila Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Delegáciu NRSNM privítali riaditeľka Jarmila Vrbovská, správca internátu a triedni profesori. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM rozdelili darčeky…

Návšteva škôl v Kovačici

V utorok 11. októbra 2022 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici. Delegáciu NRSNM privítal riaditeľ Mišo Žiak a profesorka slovenčiny Tatiana Bovdišová. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM…

12. stretnutie slovenských učiteľov

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v   Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku  sa konalo na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácie slovenských pedagógov. Učiteľov pozdravil Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich…

Školenie našich učiteľov v Banskej Bystrici

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  v organizácii Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied, Rektorátu UMB usporiadalo Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí na tému. Podpora kapacít a transfer inovatívnych didaktických metód. Na…

SÚBEH NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTIPENDIÁ

Rozhodnutím NRSNM a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2022, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku. Podmienky pre uchádzačov: znalosť slovenského…

Rozdelenie štipendií pre stredné školy

V pondelok, 26.09. 2022 v staropazovskej základnej škole zasadala Komisia pre štipendiá. Na zasadnutí sa analyzovalo 45 prihlášok žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským na finančnú podporu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v školskom roku 2022 Z prihlásených 30…