Kategória Výbor pre vzdelávanie

Zasadnutie organizátorov republikových a medzinárodných súťaží

Dňa 18. októbra sa v pôsobnosti Ministerstva školstva konalo zasadnutie, na ktorom sa zúčastnili organizátori, resp. zástupcovia organizátorov republikových a medzinárodných súťaží pre žiakov základných škôl. Ministerstvo vytvorilo Pracovnú skupinu na vypracovanie kritérií súvisiacich s odmeňovaním žiakov základných škôl na základe výsledkov…

Konferencia o interkulturalite

V Novom Sade sa 7. októbra uskutočnila 9. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Interkulturalita vo vzdelávaní. Organizoval ju Pedagogický ústav Vojvodiny v spolupráci s Oddelením rusinistiky Univerzity v Novom Sade. Odzneli prednášky s témou interkulturality v slovenskom, rusínskom, srbskom a ruskom jazyku. Z konferencie bude publikovaný zborník,…

15. stretnutie slovenských učiteľov

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v   Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku  sa konalo na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku v organizácii za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na stretnutí sa zúčastnili zo…

Návšteva Gymnázia v Báčskom Petrovci

V utorok 10. októbra 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková s koordinátorkou Výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou navštívila Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Delegáciu NRSNM privítali riaditeľka Vieroslava Struhárová a triedni profesori. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM…

Spolupráca s Národnostnými radami

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s národnostnými radami vlašskej, bunjevskej a bosnianskej národnostnej menšiny akreditovala odborné zdokonaľovanie učiteľov na tri školské roky na Pedagogickom ústave Vojvodiny. Dňa 07. októbra 2023 sa na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči…

Návšteva Gymnázia v Kovačici

V pondelok 9. októbra 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici. Delegáciu NRSNM privítal riaditeľ Mišo Žiak a profesorka slovenčiny Tatiana Bovdišová. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM…

XVIII. putovná súťaž zo slovenských reálií

Na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domom v Báčskom Petrovci v dňoch 29. -30. 09. 2023 prebiehala XVIII. putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov ako spoločný dolnozemský projekt Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Čabianskej organizácii Slovákov…

Odovzdávanie darčekov v Novom Sade

Od roku 2016 sa v Materskej škole Radosno detinjstvo v škôlke Kolibrík na ulici Jašu Tomića číslo 3 realizuje predškolský program po slovensky pre 24 deti vekovo zmiešaných skupín od 3 do 5 rokov. V utorok 26. septembra t.r. predsedníčka Národnostnej…