Kategória Výbor pre vzdelávanie

Zo zasadnutia NRSNM

V piatok 24. februára sa v Kovačici konalo zasadnutie NRSNM, na ktorom bola schválená správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2022, Plán a práce a finančný plán výboru na rok 2023 a Komisia pre štipendiá. Na zasadnutí sa zúčastnili aj…

Podpora pre materské školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku už rad rokov podporuje predškolské ustanovizne s vyučovacím jazykom srbským, v ktorých deti prejavili záujem o vyučovanie slovenčiny. Z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie sa uhrádza práca učiteľov v Novom Sade, Čeláreve, Báčskej Palanke,…

Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie

V stredu, 8. februára 2023, sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade konalo 1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie viedol Ján Pavlis, predseda. Členov výboru pozdravila predsedníčka NRSNM Dušanka Patráková, ktorá odovzdala rozhodnutie o menovaní členom výboru, priliehavé…

Udelené ocenenia najlepším žiakom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pravidelne vypisuje literárny a výtvarný súbeh na tému Najkrajšie rozprávky z celého sveta, na ktorý sa zúčastňujú školy s vyučovacím jazykom slovenským a Školské centrá zo zahraničia. Držitelia cien zo Srbska na…

Koordinačná porada v Bratislave

V piatok 27. januára sa v Hotely Bôrik v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2023. Po uvítacích slovách štátneho tajomníka ministerstva, Slavomíra Partilu a generálnej riaditeľky Sekcie medzinárodnej spolupráce…

Aktív učiteľov prvého ročníka ZŠ

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v rámci realizácie projektu Kvalitné vyučovanie pre naše školy usporiadala akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov 1. ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Odborné zdokonaľovanie sa uskutočnilo na ZŠ 15. októbra…

Prebratie učebných pomôcok

V piatok, 25.11.2022 v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny podpísali vychovávateľky, ktoré prednášajú alternatívny program slovenského jazyka na predškolských ustanovizniach zmluvy o finančnej podpore pri realizácii výučby. Národnostná rada hodiny slovenčiny v prostrediach, kde na úrovni materských škôl prebieha vyučovanie…