VPK v Šíde

V sobotu 9. apríla 2016 v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Jednota v Šíde sa stretli predstavitelia slovenských kultúrno-umeleckých spolkov a združení z územia Obce Šíd: Erdevíka – Ondrej Berédi a Ruženka Ďuríková, Bingule – Milko Horvát, Ľuby –  Monika Považanová a Šídu – Blaženka Dierčanová s predsedom Výboru pre kultúru NRSNM Jánom Slávikom, riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Annou Chrťanovou-Leskovac a koordinátorkou VPK NRSNM Svetlušou Hlaváčovou.

VPK-v-Side 002

Bola to druhá tohtoročná zastávka pracovnej skupiny Výboru pre kultúru, ktorá si počas bežného roka predsavzala navštíviť všetky slovenské prostredia a zmapovať súčasnú situáciu v kultúrno-umeleckých spolkoch resp. v domoch kultúry.

VPK-v-Side 003
 
V pokračovaní predstavitelia tohto výboru NRSNM boli prítomní na prvom ročníku detského speváckeho festivalu slovenských ľudových piesní Keď si ja zaspievam, na ktorom sa zúčastnilo 24 speváčok a spevákov z Iloka, Radoša, Bingule, Erdevíka, Ľuby, Starej Pazovy, Boľoviec, Lugu a Šídu vo veku od 7 do 15 rokov. Spevákov sprevádzal detský orchestrík Komorného zboru Zvony a Základnej školy zo Selenče, pod vedením PaedDr. Juraja Súdiho.

VPK-v-Side 004

Festival podporil Výbor pre vzdelávanie NRSNM tým, že zabezpečil knihy pre účastníkov. Na festivale bola prítomná predsedníčka Anna Tomanová-Makanová ako i koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová. Pred začiatkom festivalu bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa o ukončení prác na rekonštrukcii budovy SKUS Jednota v Šíde, ktorú podporili Miestne spoločenstvo Šíd, Vláda APV, NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

VPK-v-Side 005

Fotografie Andrej Meleg