Úspešný literárny súbeh Čo dokaže pekné slovo

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum v septembri tohto roku vypísali literárny súbeh na najlepšie žiacke práce (próza alebo poézia) Čo dokáže pekné slovo v dvoch kategoriách a to pre žiakov základných škôl, od 5. po 8.ročník a pre žiakov stredných škôl a gymnázií. Téma súbehu bola voľná a žiacke literárne práce hodnotila komisia v zložení Martin Prebudila (predseda komisie), Stevan Lenhart a Pavel Matúch. Súbeh bol úspešný a na Národnostnú radu prišlo množstvo žiackych literárnych prác, takže pri ich hodnotení komisia nemala ľahkú úlohu.
Odmeny pre víťazov literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum a víťazom literárneho súbehu budú slávnostne udelené dňa 6.12.2011 na Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.