Predstavitelia Národnostnej rady v Mestskej obci Surčin

Vo štvrtok 24. novembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka a Ján Majorský podpredseda NRSNM navštívila Surčín. V Dobanovciach, kde tohto roku oslavujú 150. výročie príchodu Slovákov do tejto osady, predsedníčka a podpredseda NRSNM sa boli pozrieť na prebiehajúcu výstavbu Slovenského národného domu, ktorá je v záverečnej fáze. Národnostná rada prispeje k úprave tohto kultúrneho strediska a poskytne prostriedky na kúpu základného vybavenia. Delegáciu Národnostnej rady privítali Žeľko Čapeľa, zástupca predsedu obce a SKOS Šafárik, Stevo Vitíz predseda MOMS a predstavitelia lokálnej samosprávy.

Okrem Slovenského národného domu v Dobanovciach navštívili aj slovenský kostol, ktorý je rekonštruovaný za podpory obce. Okrem toho predsedníčka Anna Tomanová-Makanová mala rozhovor s predsedom obce Surčin Vojislavom Janoševićom, a verejne sa poďakovala predsedovi najmladšej obce v Srbsku, založenej pred siedmymi rokmi, preto že obec dbá aj o slovenskej menšine a dokazuje to konkrétnymi dielami. Tiež mu zagratulovala k Európskemu uznaniu za toleranciu, ktoré nedávno táto obec dostala. Predseda vyzdvihol, že sú aj naďalej pripravený podporovať príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Dobanovciach a Boľovciac, lebo im je cieľ, aby si každý občan pestoval svoju identitu uctievajúc rozličnosti.