8. zasadnutie Národnostnej rady

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zasadala dňa 18. novembra 2011 Novom Sade. Na svojom 8. zasadnutí Národnostná rada schválila ďalší významný strategický dokument a to Stratégiu rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016. Tento dokument je, po schválenej stratégii v oblasti školstva, pokračovaním aktivít Národnostnej rady zameraných na dlhodobé strategické a koncepčné pôsobenie, ktoré jej v zmysle Zákona o národnostných radách národnostných menšín prislúchajú a ktoré majú za cieľ mapovanie aktuálnej situácie, identifikovanie východiskových pozícií a anticipovanie budúceho rozvoja v oblasti vzdelávania, informovania a kultúry slovenskej národnostnej menšiny.

 Po vykonanej revízii rozpočtu na rok 20101 Národnostná rada vyčlenila sumu 5.5 mil. din. na pomoc pri dokončení niektorých kapitálnych investícií. Na Návrh Výkonnej rady Národnostná rada odsúhlasila, aby sa finančná pomoc poskytla SKUS-u Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, Galérii insitného umenia v Kovačici, SKUS-u Jednota zo Šída, SKUS-u Pivnica z Pivnice, Gymnáziu Jána Kollára so študentským domovom v Báčskom Petrovci, SKOS-u Šafárik z Dobanoviec a Miestnemu odboru Matice slovenskej v Kysáči.
 V pokračovaní zasadnutia členovia Národnostnej rady schválili s menšími pripomienkami nové znenie Štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorého zakladateľom je Národnostná rada.
Zmeny v štatúte bolo potrebné vykonať z dôvodu jeho zosúladenia s aktuálnym znením Zákona o kultúre, Zákona o klasifikácii činností a Zákona o národnostných radách.
 Na záver zasadnutia sa Národnostná rada vyjadrila aj k potrebe zmien v systéme organizovania festivalov a kultúrnych podujatí celomenšinového významu. Tieto zmeny sa vzťahujú predovšetkým na organizovanie divadelných a hudobno-folklórnych festivalov. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o podujatia, ktorých význam prekračuje lokálny rámec, potrebné je totiž zabezpečiť optimálne podmienky na ich organizáciu, zabezpečenie ich profesionálnej úrovne a samozrejme tým umožniť aj ich kvalitatívny rast. Z toho dôvodu by na ich realizácii, okrem doterajších organizátorov z lokálneho prostredia, mali participovať i nové orgány a to organizačno-správna rada, programová rada, a profesionálny koordinátor festivalu – podujatia.