Súbeh na žiacke literárne práce (próza a poézia)

 
Predĺžená lehota na zaslanie prác na
 
Literárnu súťaž žiakov základných a stredných škôl
 
Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, Nový Sad  
Výbor pre vzdelávanie NRSNM,  
Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec
 
predlžujú
SÚBEH
na žiacke literárne práce (próza a poézia)
téma je – voľná
 
Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriach:
 
žiaci Základných škôl od 5. do 8. ročníka
1. cena – tablet 
2. cena – balík kníh SVC
3. ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet 
 
žiaci stredných škôl a gymnázií
1. cena – mini notebook   
2. cena – balík kníh SVC
3. ročné predplatné na časopis Vzlet 
 
 
Súbeh je predĺžený do 15. novembra 2012.
 Práce treba zaslať na adresu: 
NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, 
s poznámkou 
Na súbeh žiackych prác