Zasadal Výbor pre kultúru

 

V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade dňa 24. 10. 2012 zasadal Výbor pre kultúru NRSNM. Na začiatku zasadnutia sa zaoberal vymenovaním úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla Ivany Ilićovej. Po diskusii členovia Výboru konštatovali, že Výbor pre kultúru akceptoval túto informáciu, ale sa bližšie k tomu nebude vyjadrovať. Členovia Výboru sa podobne vyjadrili aj keď ide o už vymenovaných členov Správnej rady tejto inštitúcie. Na základe požiadavky Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, aby bol daný návrh na jedného člena Správnej rady tohto divadla, členovia navrhli dlhoročnú divadelníčku, herečku a právničku Zuzanu Tárnociovú.
Členovia výboru rokovali aj o Štatúte Slovenského vojvodinského divadla, ktorý je vypracovaný podľa zastaraných zákonných osnov.

V pokračovaní sa zaoberali aktuálnou problematiku v práci komisií Výboru pre kultúru a dynamikou uskutočňovania podujatí podľa plánu a programu na tento rok. Konštatovali, že sa hodne toho z plánovaného i konkrétne realizuje. V plnom prúde bežia prípravy na detskú divadelnú prehliadku 3xĎ, ktorá je plánovaná v dňoch 16. až 18. novembra t. r. v Starej Pazove a prípravy na VIII. Muzikologickú konferenciu pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorej usporiadateľom je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a bude realizovaná 24. novembra t. r. v Novom Sade. Seminár Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy úspešne prebieha už druhý školský rok a absolvovalo ho viac ako 30 našich osvetových pracovníkov a pracovníčiek. 
V záverečnej časti zasadnutia členovia Výboru pre kultúru navrhli Miru Brtkovú našu renomovanú výtvarníčku, divadelnú a filmovú režisérku za kandidátku na Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa udeľuje jednotlivcovi za celoživotný, resp. kolektívu za výnimočný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.