Štipendiá NRSNM na rok 2014

Zoznam uchádzačov o štipendium NRSNM na rok 2014

•    Aleksandar Matić z Báčskeho Petrovca
•    Lívia Lekárová zo Selenče
•    Hana Kukučková z Hložian
•    Tatiana Šimáková z Padiny
•    Anna Zorňanová z Nového Sadu
•    Lýdia Šusterová z Pivnice
•    Želmíra Koláriková z Padiny
•    Milina Čiliaková z Kulpína
•    Martin Hložan z Báčskej Palanky
•    Tatiana Fejdiová z Báčskeho Petrovca
•    Darina Sucháneková z Kovačice

Rozhodnutím Komisie pre štipendiá a Výboru pre vzdelávanie NRSNM na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2014 v Novom Sade, štipendistami NRSNM na rok 2014 sa stali:

•    Aleksandar Matić z Báčskeho Petrovca
•    Lívia Lekárová zo Selenče
•    Hana Kukučková z Hložian
•    Tatiana Šimáková z Padiny
•    Anna Zorňanová z Nového Sadu
•    Lýdia Šusterová z Pivnice
•    Želmíra Koláriková z Padiny
•    Milina Čiliaková z Kulpína

Zamietnutí kandidáti, ktorí nespĺňali podmienky súbehu:

•    Tatiana Fejdiová z Báčskeho Petrovca
•    Darina Sucháneková z Kovačice

Zamietnutí kandidáti, ktorí nedoručili dokumentáciu:

•    Martin Hložan z Báčskej Palanky