Absolvovaný kurz v Modre, Slovenská republika

V dňoch 12. až 17. októbra 2014  devätnásť profesorov škôl zo Srbska (Báčsky Petrovec, Kulpín, Hložany,Kysáč, Padina, Kovačica), zúčastnili sa v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii,  Slovenská republika,  kurzu pod názvom Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry.

Cieľom tohto programu bolo získať kompetencie potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa nového vzdelávacieho štandardu. Okrem tohto, sa na kurze učili vedieť aplikovať požiadavky vzdelávacieho štandardu na čítanie s porozumením, tvoriť úlohy na podporu porozumenia umeleckého a vecného textu, plánovať spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v čítaní s porozumením a plánovať vhodné stratégie a metódy rozvoja čítania s porozumením.

modra 002

Absolvovali  32 vyučovacích hodín  a prednášali Darina Bačová, Mária Onušková a Eva Líšková, ako i osem hodín náučnej exkurzie do Pezinka, skúmali  jeho históriu, súčasnosť a  jeho významné osobnosti, historické a kultúrne pamiatky Bratislavy, historickú výstavu z I. svetovej vojny na Bratislavskom hrade. Navštívili múzeum súčasného umenia Danubiana pri Bratislave, tiež modernú vináreň Ellesko pri Modre. Kurzu sa zúčastnili aj profesori škôl z Maďarska, Ukrajiny, Chorvátska a Rumúnska.