SPRÁVA Z CESTY

Dňa 30. septembra 2017 sa deti z Báčskeho Petrovca zúčastnili festivalu BITEF Polyfónia v Belehrade. Na festivale o 14:30 hod. vystúpili s predstavením Strom minulosti, strom budúcnosti, ktoré pripravili v rámci letného projektu Abrakadabra.

sprava-z-cesty sept 2017 002

Autorský projekt Moniky Necpálovej vznikol pod hlavičkou Združenia vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny. Scénka slovenských detí (lektorské a režijné vedenie M. Necpálová) prepája generáciu detí s generáciou ich starých rodičov, hovorí o živote konkrétnych slovenských rodín na území Vojvodiny.

sprava-z-cesty sept 2017 003

Scénku vybrali organizátori festivalu BITEF Polyfónia. Slovenský jazyk dotvoril výrazne celodenné podujatie 30. septembra v Belehrade. Deti zožali potlesk divákov, medzi ktorými sa objavili aj Slováci žijúci v Belehrade a okolí. Scénku o živote Slovákov videlo aj zahraničné publikum z celej Európy vzhľadom na to, že festival bol medzinárodný. Uznanlivé slová organizátorov festivalu potešili naše deti, ktoré cestovali prvý raz do Belehradu, a to hneď na takýto veľký festival. Organizátori ocenili spôsob, akým sa počas projektu Abrakadabra pracovalo s deťmi a metodiku, ktorá prostredníctvom kultúry prepája generácie. Deti dostali po odohratí scénky účastnícke diplomy, odfotografovali sa s organizátormi a spoločne sme strávili ešte pár pekných chvíľ pri čaji pred cestou do Báčskeho Petrovca.

sprava-z-cesty sept 2017 004

Naše slovenské deti sa zapojili aj do otváracieho programu 24-hodinového podujatia BITEF Polyfónie 30. Septembra o 12:00 hod., kde spoločne s ostatnými dospelými aj detskými účinkujúcimi v rámci komponovaného programu privítali publikum tancom aj pohybom.

Radi by sme sa poďakovali NRSNM, že finančne zabezpečila cestu detí do Belehradu a umožnila im účinkovať na festivale. Podporila tým ich osobný kultúrny rozvoj v Srbsku a zároveň spropagovala život slovenských detí vo Vojvodine v nadnárodnom meradle. Peniaze v sume 13.000,- RSD boli vynaložené v plnej sume účelne na dopravu detí a fakturované NRSNM. O podpore NRSNM sme informovali aj organizátorov a publikum festivalu BITEF a následne sme informácie o účasti detí na festivale zverejnili aj na sociálnych sieťach.K správe o ceste prikladáme fotografie z vystúpenia detí v Belehrade

Mgr. Monika Necpálová
Autorka projektu Abrakadabra