Správa z návštevy Obce Inđija

V stredu, 27. septembra t.r. predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Ján Brna a podpredseda MSJ a predseda Osvetovej komisie MSS, Janko Havran, navštívili Obec Inđiju, kde ich prijal predseda Zhromaždenia obce Inđija, Milan Predojević s riaditeľmi predškolskej ustanovizne a základnej školy v Krčedine.

Cieľom návštevy bola analýza aktuálnej situácie školenia detí, príslušníkov Slovenskej národnosti a tých, ktorí sa vyjadrili, že sa chcú vyučovať po Slovensky, v Slankamenských Vinohradoch. So súčasným stavom v predškolskej ustanovizni a na základnej škole poinformovali prítomní riaditeľka a riaditeľ.

O budúcich plánoch Obce z oblasti infraštruktúry a školstva hovoril predseda zhromaždenia. Vzájomne sa skonštatovalo, že pre veľmi malý počet detí predškolského veku a málo vyjadrených rodičov pre vyučovanie Slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry (dve deti), nie je  formovaná skupina.

Na záver sa rokovalo o spôsoboch, ako doriešiť súčasnú situáciu a o možnostiach spoločného nástupu NRSNM, MSS a Obce Inđija pri riešení. Prisľúbené je, že Obec v rámci jej možností, naďalej bude plno spolupracovať s týmito dvomi inštitúciami.

Predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM
Ján Brna