Návrh vybraných publikácií

Na základe žiadosti Ministerstva kultúry a informovania Republiky Srbsko NRSNM podporila daný návrh ministerstva keď ide o nákup vybraných publikácií pre knižnice v roku 2017.

Sú to vydania Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca. Zároveň mimo uvedeného zoznamu podporila i publikáciu Dr. Michala Harpáňa Crna boja radosti – antológiu krátkej slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia – prvá časť (preklad zo slovenčiny) vydavateľa Agora zo Zreňaninu.