Slovenčina ako voliteľný predmet

Zasadnutie Aktívu slovenčinárov, ktorí vyučujú slovenčinu ako voliteľný alebo fakultatívny predmet na školách sa uskutočnilo v piatok, 19. septembra roku 2014, v miestnostiach Národnostnej rady v Novom Sade.

Prítomní učitelia slovenčiny analyzovali aktuálnu situáciu na základných a stredných školách, kde sa vyučuje Slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. V školskom roku 2014/2015 sa slovenčina bude vyučovať na základných školách v Novom Sade, Begeči, Futogu, Sriemskej Kamenici, Petrovaradíne, Čelareve, Báčskej Palanke, Pivnici, Savinom Sele, Boľovciach, Hajdušici, Vojlovici, Bielom Blate, Ľube, Binguli, Erdevíku, Šíde, ale aj v srbkých triedach v Kovačici, Kysáči, Báčskom Petrovci, a v Aradáči.

Na stredných školách sa fakultatívne slovenčina bude vyučovať v Šíde, Starej Pazove, Báčskom Petrovci, Kovačici a v Báčskej Palanke. Za cieľom zvýšiť záujem o hodiny slovenčiny, sa pre žiakov z Vojlovice, Šídu, Čelareva, Begeču, Futogu a Nového Sadu zorganizuje projekt Aj my sa učíme po slovensky, ktorý podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Školy navštívia 8. novembra 2014 Kovačicu a Padinu a vymenia si kultúrnym programom svoje skúsenosti. NRSNM zabezpečila aj tentokrát učebnice pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny.