Udelené učebnice žiakom strednej zdravotníckej školy

Na Strednej odbornej škole 7. apríla v Novom Sade žiakom 3. ročníka slovenskej triedy, odboru zdravotná sestra boli udelené 3 učebnice pre odborné predmety. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 18. septembra 2014 akciu rozdelenia učebníc uskutočnila v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

Učebnice sa rozdeľujú už tretí rok, sú súčasťou školskej knižnice a žiaci si ich vypožičiavajú. Takýmto  spôsobom sú učebníce zabezpečené aj pre niekoľko generácií. Každoročná dodávka odbornej literatúry je schváĺena Ministrom osvety Srbska teda ako učebnica z dovozu z materskej krajiny. Žiaci ich používajú ako učebnice, alebo ako pomôcky,kým učitelia ako odborné  príručky.

ucebnice 002

Riaditeľka tejto školy, Alexandra Ber Božić, nás informovala, že sa škole podarilo zabezpečiť odborné po slovensky hovoriace kádre, ako na všeobecné predmety, tak aj lekárov na odborné predmety.
 
Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová, pri tejto príležitosti odovzdala do kabinetu,v ktorom prebieha vyučovanie po slovensky aj niekoľko násteniek vhodných na realizáciu učiva zo slovenčiny a z dejepisu.

Foto: Jasmina Pániková