SEMINÁR PRE ŽIAKOV VENOVANÝ JÁNOVI ČAJAKOVI

Pod heslom Vychutnajme si filmárske remeslo dňa 2.novembra t.r. prebiehal 5.seminár pre žiakov základných škôl a to práve v škole, ktorá sa pýši menom tohto nášho slovenského spisovateľa, teda na ZŠ v Báčskom Petrovci.

Rok 2013 sa nesie v znamení 150. výročia narodenia spisovateľa Jána Čajaka a cieľom seminára bola priblížiť žiakom život a tvorbu nášho popredného poviedkara a zároveň ich zoznámiť s filmárskym remeslom, ktoré si počas celého dňa mohli vyskúšať.

Seminár organizovala Základná škola Jána Čajaka v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a Výborom pre vzdelávanie NRSNM. Mediálnym sponzorom seminára je Televízia Báčsky Petrovec.

Vladislava Lovásová

 

seminar002

seminar003

seminar004

seminar005