K výsledkom Súbehu na vypracovanie loga a na výtvarné riešenie Detského festivalu populárnej hudby Letí pieseň, letí

Informujeme účastníkov Súbehu na vypracovanie loga a na výtvarné riešenie Detského festivalu populárnej hudby Letí pieseň, letí, že komisia na hodnotenie prác zasadala vo štvrtok – 31. októbra 2013 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade a že na súbeh prišlo 13 návrhov.

Komisia však s poľutovaním musí konštatovať, že aj napriek dobrej odozve a peknému počtu prác, návrhy predsa nesplnili základné podmienky tohto súbehu. Buď neboli vypracované všetky štyri požadované elementy – okrem návrhu na logo festivalu aj grafické riešenie plagátu, pozvánky a letáka. Jeden z návrhov prišiel elektronicky, čiže nebol anonymný a do tretice ani jeden z návrhov vizuálne a výtvarne nebol adekvátny. Komisia sa preto z uvedených dôvodov súbeh rozhodla zrušiť.

Členovia súbehovej komisie:

Katarína Mosnáková,
predsedníčka Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí
Výboru pre kultúru NRSNM

Ján Marko,
riaditeľ Domu kultúry 3. októbra v Kovačici v mene organizátorov festivalu

Ðula Šanta,
akademický maliar a dizajnér