Výcvik z prípravy programu a rozpočtu z aspektu rodovej rovnosti

V Kovačici v dňoch od 1. do 2. decembra 2016 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OSCE /OEBS, Misia v Srbsku, v spolupráci s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín zorganizovala dvojdňový výcvik na tému prípravy programu a rozpočtu z aspektu rodovej rovnosti v roku 2017.

rodova-rovnost 2016 002

Bolo to svojrázne pokračovanie dvoch cyklov podobných výcvikov. Sústredenie otvorila Leslie Hess, vyššia radkyňa pre ľudské práva a zákaz diskriminácie v Srbsku.

rodova-rovnost 2016 003

V rámci výcviku prednášali resp. do tzv. pracovných zasadnutí boli zapojení zamestnanci Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Vera Alvirovićová, Gordana Govedarica, Vlado Radulović ako i odborník Igor Kostić, ktorý sa viac venoval podávaniu správ o vykonávaní Akčného plánu.

rodova-rovnost 2016 004

Výcviku za zúčastnili i koordinátorky výborov pre kultúru, vzdelávanie a informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.