Finále osláv 150. výročia divadelníctva v Petrovci

V ústredí Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci 30. novembra 2016 sa stretli členovia výboru osláv 150. výročia divadla v Petrovci – Ján Čáni (predseda Iniciatívneho výboru a jeden z autorov koncepcie jubilea), Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka Organizačného výboru), Ján Černák, riaditeľ Divadla VHV Petrovec, Alexander Bako, predseda Komisie pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť VPK NRSNM, Jaňa Urbančeková-Fejzulahi, riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla a Svetluša Hlaváčová, koordinátorka VPK NRSNM.

Cieľom stretnutia bolo zrekapitulovať všetky podujatia počas 2016. roka, ktorými boli zaznamenané oslavy 150. výročia divadla v Báčskom Petrovci ako svojrázny druh prípravy na ich záverečné zhodnotenie.

S posledným dňom novembra v podstate bola zrealizovaná väčšina naplánovaných podujatí. Na realizáciu zostala divadelná premiéra Malomeštiakova svadba Bertolda Brechta v réžii Ivana Hansmana Jesenského /hlavný organizátor – Divadlo VHV Petrovec/, ktorá bola naplánovaná na 30. decembra 2016. Na vydanie zostala publikácia Vladimíra Valentíka a Dušana Bajina K dejinám divadla v Petrovci 1866 – 2016.

Redakcia týždenníka Hlas ľudu si naplánovala (ako firma) vydať vreckovú zbierku textov venovaných 150. výročiu slovenského divadla v Petrovci pod názvom Odtlačky minulosti (čo sa medzičasom aj uskutočnilo a vyšlo ako príloha Hlasu ľudu k č. 52 /4731/ s dátumom 24.12.2016).

Žiaľ, po takejto veľkej a finančne náročnej udalosti zostali finančné dlžoby a všetky sľúbené prostriedky po deň uvedenej schôdže (30.11.2016) neboli presunuté. Dohodnuté bolo, že sa listom oslovia jednotliví finančníci, aby sľúbené prostriedky do konca roka zaslali a aby sa mohla uzavrieť aj finančná kapitola tohto úctyhodného podujatia.