Obuka za pisanje ishoda za maternji jezik

U četvrtak, 16.3.2017. u Novom Sadu, savetnici Zavoda, Centra za razvoj programa i udžbenika, održali su jednodnevnu obuku o pisanju nastavnih programa orijentisanih na ishode i dostizanje standarda postignuća.

edukacia-k-pisaniu-vysledkov-pre-5-rocnik 2017 002

Obuka je bila namenjena članovima radnih grupa Zavoda koji su dobili rešenje da pripreme nove programe za obavezni predmet maternji jezik i izborni predmet maternji jezik sa elementima nacionalne kulture.

edukacia-k-pisaniu-vysledkov-pre-5-rocnik 2017 003

Novi programi rade se za 5 razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u skladu sa zahtevom koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavilo Zavodu.
Na obuci su bili predstavnici šest nacionalnih manjina i to: rumunske, slovačke, mađarske, hrvatske, rusinske i bošnjačke manjine.
Obuka je realizovana u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i ovom prilikom im se Zavod zahvaljuje na gostoprimstvu.

edukacia-k-pisaniu-vysledkov-pre-5-rocnik 2017 004

Nakon obuke radne grupe započele su svoj rad, a naši savetnici Aleksandra Begović i Jelena Vićovac su im na raspolaganju za konsultacije.