Regionalna konferencija posvećena medijima na jezicima nacionalnih zajednica

Dnevnik Magyár Szó, udruženje Heror Media Point u saradnji sa Vladom AP Vojvodine, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Delegacijom Evropske Unije u Srbiji je 22. i 23. novembra u svečanoj sali Magyár Szó u Novom Sadu organizovao drugu regionalnu konferenciju posvećenu medijima na jezicima nacionalnih zajednica pod nazivom Sinteza, sinergija, simbioza.

Na konferenciji je učestvovala i predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Ana Tomanova-Makanova, kao i članica Odbora za informisanje NSSNM i glavna i odgovorna urednica slovačkog nedeljnika Hlas ljudu Vladimira Dorčova-Valtnerova.

Uvodnu reč na konferenciji su imali državna sekretarka Ministarstva kulture i informisanja Gordana Predić, Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić, šef političkog sektora pri Delegaciji EU Luka Bjankoni, i svi su govorili o generalno teškoj situaciji danas u medijima kod nas, sa akcentom na finansijsku, etičku i profesionalnu krizu u manjinskim medijima.

Na prvom panelu pod nazivom „Učešće medija na jezicima manjina u javnom dijalogu“ su učestvovali predstavnici mađarskih, rumunskih i rusinskih medija, Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik novinske agencije FoNet, Zlata Kureš, zastupnica direktora novinske agencije Beta, Jurij Đakomeli, osnivač Giacomelli media i drugi. Ana Tomanova-Makanova je istakla da je potrebno voditi računa o očuvanju lokalnih i manjinskih medija, a to se po njenom mišljenju može jedino konstruktivnim dijalogom između predstavnika državne uprave i nacionalnim savetima. „Kad govorimo o medijskoj strategiji i nacrtima medijskih zakona, reći ću da nacionalni saveti nisu bili direktno uključeni u njihovu izradu, tako da bih konstatovala da dijalog ne postoji“, rekla je Tomanova-Makanova. Na temu javnog dijaloga se nadovezala Vladimira Dorčova-Valtnerova, koja je izrazila svoje mišljenje na koji način manjinski mediji učestvuju u njemu, da li ispunjavaju funkciju i postulate savremenih medija i tome slično.