Predstavitelia Výboru pre informovanie na verejnej debate o decentralizácii

 

Predseda a dvaja členovia Výboru pre informovanie Samuel Žiak, Oto Filip a Vladimíra Dorčová sa zúčastnili na verejnej debate pod názvom Decentralizácia – aktuálna chvíľa, perspektívy, šance, prekážky a úloha médií, ktorú vo štrvtok 14. apríla 2011 v Zhromaždení AP Vojvodiny zorganizoval Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny.
Na úvod sa prihovoril predseda NSNV Dinko Gruhonjić a potom k veci hovorili panelisti Maja Sedlarovićová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV, Michael Davenport, veľvyslanec Veľkej Británie v Belehrade, Nataša Čorbićová, riaditeľka Nacionálnej kancelárie pre decentralizáciu, Saša Paunović, predseda Stálej konferencie miest a obcí, a Aleksandar Popov, riaditeľ Strediska pre regionalizmus.  Davenport zvlášť zdôraznil, že decentralizáciu, ktorá predstavuje efektívnejšie uplatňovanie zákona, rozhodovanie na lokálnej úrovni, ktoré je bližšie občanom a zásadu subsidárnosti, netreba pozerať ako cieľ, ale ako prostriedok pre efektívnejšie a kompetentnejšie  spravovanie na úrovni lokálnej samosprávy.
Panelisti a prítomní účastníci konštatovali, že veľkú úlohu pri približovaní a objasňovaní pojmu decentralizácia občanom majú zvlášť médiá.