Divadelný vavrín 2011 v Starej Pazove

 

 V Starej Pazove sa v piatok 8. apríla 2011 slávnostnými príhovormi začala 42. prehliadka slovenskej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín 2011.
Publiku sa prihovorili predsedníčka SKUS h. Janka Čmelíka Anna Lepšanovićová a Alexander Bako, predseda organizačného výboru 42. PSDT Divadelný vavrín 2011. Krásne umelecké zážitky prítomným zaželal aj predseda obce Stará Pazova Goran Jović a veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vo svojom príhovore zdôraznila úsilie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pomáhať a zveľaďovať pokrajinské festivaly a podujatia Slovákov v Srbsku. Pripomenula, že NRSNM má pred sebou schválenie zoznamu festivalov a kultúrnych podujatí, ktoré majú celomenšinový význam a kultúrnych inštitúcii osobitného významu pre slovenskú menšinu v Srbsku. Prehliadku slávnostne otvoril Ján Šipický, profesor dejín na dôchodku a niekdajší kultúrny dejateľ.

 

 Po ukončení oficiálnej časti prehliadky nasledovalo divadelné predstavenie v podaní ochotníckeho divadla KIS Kysáč a divadelnej skupiny „Štúdio“ pod názvom Komédia o láske v réžii Anny Kovárovej. Odbornú porotu prehliadky tvoria Peter Janků, scénograf zo Slovenskej Republiky, Jano Čáni, režisér z Báčskeho Petrovca a Milan Belegišanin, režisér z Nového Sadu. Predstavenia sleduje aj porota obecenstva v zložení Katarína Verešová, Katarína Fábryová a Zlatko Fábry. Po každom súťažnom predstavení prebiehajú rozhovory čiže analýza predvedeného predstavenia, ktorých moderátorom je Martin Prebudila.

 

 Diváci si doteraz mohli pozrieť okrem už spomenutého predstavenia Komédia o láske aj predstavenie pod názvom Kto sme? A sme vôbec? v podaní členov OD Janka Čemana z Pivnice, ktorého réžiu podpísal Ján Kmeťko, predstavenie S brokovnicou na manžela, v podaní Slovenského kultúrneho centra P.J.Šafárika z Nového Sadu v réžii Samuela Medveďa a nesúťažiace predstavenie Chlapček v prúžkovanej pyžame v podaní Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove v réžii Vladana Stepanovića.
Prehliadka potrvá do 17. apríla 2011.

 

Foto Andrej Meleg