Prezentované učebnice našim školám

Dňa 25.03.2024 v organizácii Výboru pre vzdelávanie NRSNM sa uskutočnila na ZŠ Bratstvo v Aradáči prezentácia učebníc a multimediálnych dodatkov, ako aj webových stránok z oblasti vzdelávania pre slovenské školy. Na prezentácii sa zúčastnili okrem domácich učiteľov slovenského jazyka, dejepisu, výtvarnej a hudobnej kultúry a učiteľv 1. stupňa na ZŠ aj kolegovia z Kovačice a Padiny.

            Rovnaká prezentácia učebníc sa 26.03.2024 konala na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne za účasti učiteľov z Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kysáča, Silbašu a domácich Kulpínčanov.

Na školení sa analyzovali učebnice a multimendiálne dodatky zo slovenského jazyka, hudobnej kultúry, výtvarnej kultúry, dejepisu, prírody a spoločnosti a sveta okolo nás pre základné školy, ktoré vydal Ústav pre vydávanie učebníc nasledovne:

  1. Alena Pešková: multimediálne dodatky pre 2. stupeň ZŠ zo slovenského jazyka a hudobnej kultúry
  2. Tatiana Naďová: multimediálny dodatok – šlabikár a dodatky z výtvarnej kultúry a sveta okola nás pre 1. a 2. ročník ZŠ
  3. Gabriela Gubová Červená: dodatky z prírody a spoločnosti a z dejepisu
  4. Svetlana Zolňanová: multimediálne dodatky zo slovenského jazyka pre 1. stupeň ZŠ

            Na úvod každého stretnutia učiteľov pozdravili riaditeľky školy a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová škole udelila nástenky zo slovenského jazyka.