Zo stretnutia v Národnej rade Slovenskej republiky

V Bratislave dňa 12. marca 2024 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky predseda NRSR Peter Pellegrini so svojimi spolupracovníkmi Igorom Šimkom, Ivanom Kopčíkom a ďalšími prijal delegáciu z radov vedúcich osobností významných inštitúcií vojvodinských Slovákov v Srbsku. Delegáciu zo Srbska tvorili Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Pavel Surový, poslanec Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku a Marína Tomanová, náčelníčka Juhobanátkeho správneho obvodu.

Predsedníčka národnostnej rady D. Petráková v rámci rokovania zoznámila predsedu slovenského parlamentu s činnosťou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predstavila už rozbehnuté a nové spoločné celomenšinové projekty a venovali sa i otázke slovenského domu, ktorý bude slúžiť potrebám vojvodiných Slovákov v Srbsku. Načrtli možnosti spolupráce predovšetkým v oblasti vzdelávania a kultúry ako dvoch nosných pilierov zachovania národnej identity a tradície slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Stretnutie s predsedom národnej rady P. Pellegrinim prebiehalo vo veľmi príjemnom ovzduší vyznačujúcim sa družnosťou, srdečnosťou i prívetivosťou a nadovšetko rezultovalo jeho sľubom, že v blízkej budúcnosti navštívi jednotlivé okresy, v ktorých žijú Slováci v Srbsku.