Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre zabezpečenie kvality vyučovania

 Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre zabezpečenie kvality vyučovania, ktoré sa uskutoční dňa 19. 11. 2010 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, bul. Mihajla Pupina 1/IV so začiatkom o 16.00 hodine.
 ROKOVACÍ PROGRAM:

1. Návrh plánu práce Komisie a finančného rozpočtu na rok 2011
2. Vypracovanie zbierky zo slovenského jazyka pre záverečné škúšky na ZŠ
3. Aktuálne otázky

 V prípade znemožnenosti príchodu na zasadnutie oznámte to na tel. č. 063 532 989 alebo na mailovú adresu: svetlana.zolnjan@rada.org.rs

Predsedníčka VPV NRSNM PaedDr. S. Zolňanová,

Predsedníčka Komisie Mariena Korošová.