Zoznam uchádzačov o štipendium NRSNM 2010

Zoznam uchádzačov o štipendium NRSNM 2010

 

MENO

ADRESA

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ROČNÍK

PRIEMER

Kvetoslava Imreková

Štefánikova 114, Pivnice

Univerzita v Novom Sade

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

3.

7.67

Olivera Gabrinji

Kvačalova 17a, B. Petrovec

Akadémia umenia, Nový Sad – hudobná pedagógia

3.

8.48

Ivan Bagľaš

Modene 1/39

Nový Sad

master

Diplomovaný psychológ

 

Jaroslav Spevák

Masárikova 161, Kulpín

Poljoprivredni fakultet – agroekonomija

3.

7.37

Alexandra Svetlíková

Aradáč

Filozofická fakulta-Katedra germanistiky Nový Sad

2.

7.36

Ľudmila Peťkovská

Kulpín, Prvomájová 82

Filozofická fakulta-Katedra germanistiky Nový Sad

2.

7.67

Taňa Častvenová

Školská 86, Kulpín

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

3.

8,94

Marína Nováková

B. Petrovec, Detvánska 13

Právnická fakulta v Novom Sade

4.

 

Samo Valent

Štefánikova 41, Laliť

FTN Nový Sad

-grafický dizajn

1. – master

8,84

Miroslav Merník

B. Ćopića 6, B. Palanka

PMF Nový Sad – Fyzika

 

apsol.

7.76

Viktor Korčok

M. Tita 54, Hložany

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

4.

 

Anna Margareta Valent

Masárykova 24, Selenča

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

2.

10,00

Anička Tomášová

Michala Babinku 14, Kovačica

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

2.

9,44

Emil Venjarski

JNA 86, Kovačica

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

apsol.

 

Tatjana Pintírová

Štefánikova 1, Pivnice

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

3.

9,29

Alexander Ćirković

Cyrila a Metóda 93, Stará Pazova

Filozofická Fakulta Novom Sade

Slovenský jazyk a literatúra

3.

9,42

Anna Asodiová

Masárykova 76, Kysáč

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

3.

7,96

Anna Lekárová

Leninova 49, B. Petrovec

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

3.

7,90

Jana Strakúšeková

Jána Jonáša 16, Kovačica

Visoká technická škola – ilustrácia v NS

4.

7.69

Fraňo Trusnina

M. Tita 275, Selenča

PMF- matematika financií

4.

8.00

Anna Pintírová

Štefánikova 154, Pivnice

Právnická fakulta v NS

apsol.

 

Tina Krasnić

Zelený veniec 3, Padina

Pravnická fakulta

Obnovený 1.

 

Andrej Trusina

G. Vesta 35, Selenča

PMF- prof. informatiky a zemepisu

4.

7.33

Adela Obšustová

M. Tita 14, Aradáč

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk

3.

8,00

Suzana Kokavski

Kukučínova 10, 23 207 Aradáč

Univerzita v Novom Sade

Filozofická Fakulta

Žurnalistika

 

4.

7.95

Monika Zolňanová

Vajanského 9, Selenča

PMF, Nový Sad-matematika

4.

Anna Gašparovská

Slovenská 2a, Selenča

Univerzita v Novom Sade

Filozofická Fakulta

Mediálne štúdie

apsol.

7.90