Aj Komisia pre printové médiá štartovala s prácou

Členovia Komisie pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s Otom Filipom, ktorý je jej predseda, svoje základné aktá – príslušnosti Komisie a plán a program, ako aj rozpočet Komisie schválili jednohlasne v pondelok 15. novembra 2010 v Novom Sade.
Rámcový návrh kompetencií, ktorý schvaľuje Výbor pre informovanie, sa predovšetkým týka vyjadrovania sa k stratégii rozvoja printových menšinových médií v súlade s republikovou a pokrajinskou mediálnou stratégiou, podnecovania všetkých foriem profesionálneho, odborného a jazykového uschopňovania mladých a ďalšieho zdokonaľovania zamestananých žurnalistov v záujme úspešného plnenia stanovených redakčných koncepcií a predsavzatí a spolupráce s redakciami, vysokoškolskými a odbornými inštitúciami a pod.

Plán a program aktivít na rok 2011 je v súlade s finančnými a kádrovými možnosťami, čo však neznamená, že nie je kvalitný, priam naopak. Prioritnými aktivitami v nadchádzajúcom roku by malo byť vydanie monografie 40 rokov Vzletu, vypracovanie súpisu printových médií na pokrajisnkej, lokálnej a iných úrovniach, ako aj aktívne podieľanie sa na prípravách na internetové vydanie týždenníka Hlas ľudu.
Na schôdzi bol prítomný aj predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, čo je dôkaz, že práca komisie a výboru sa bude prelínať a dopĺňať.