Pomoc pre talentovaných žiakov

V súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2011 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, ktoré bolo vynesené na schôdzi Výboru pre vzdelávanie 07. septembra 2011, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí finančnú pomoc pre talentovaných žiakov.
Pomoc sa poskytuje na finančné úhrady na školenie na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici v Slovenskej republike pre Damiána Šuľu z Kovačice.