Odmeny pre najúspešnejších

Od 08. – 18. 07. 2011 v Banskej Bystrici bola pre žiakov základných škôl, ktorí obsadili jedno z prvých troch miest na republikovej súťaži zo slovenského jazyka, poriadaná Detská univerzita. Naši žiaci z Aradáča, Starej Pazovy, Selenče, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Erdevíka a Kovačice mali možnosť spoznať rovesníkov z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Počas pobytu im boli ponúknuté obsahy z vlastivedy, prírodovedy, slovenčiny. Navštívili Detvu, Banskú Štiavnicu, Donovaly a rozprávkovú krajinu Habakuky za pedagogického dozoru Ruženky Ďuríkovej a Svetlany Zolňanovej. Detskú univerzitu finančne podporili USZZ a MŠ SR ako i NRSNM. Organizátorom podujatia bola UMB z Banskej Bystrice.

{ppgallery}stories/galerie/bb-odmeneny{/ppgallery}