Okrúhly stôl na tému aktuálne otázky vyučovania slovenského jazyka a literatúry

Aktív učiteľov slovenčiny
Asociácia slovenských pedagógov    
Výbor pre vzdelávanie NRSNM

Pozvánka

 Aktív učiteľov slovenčiny si Vás dovoľuje pozvať na okrúhly stôl na tému AKTUÁLNE OTÁZKY VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY, ktorý sa uskutoční v piatok 16. septembra 2011 o 14. h. v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Na aktív sa pozívajú profesori slovenčiny a po jeden profesor triednej vyučby z každej školy.
 Cieľom okrúhleho stola je vytvoriť priestor pre diskúsiu o vzdelávacích štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012.

 Cestovné trovy sa hradia, preto si treba priniesť účet za palivo alebo autobusový lístok.

S pozdravom,

predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová
predsedníčka ASP Viera Boldocká
predsedníčka AUS Mária Andrášiková