Podpísaná zmluva medzi zakladateľmi a organizátormi Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v Hložanoch

Dňa 9. apríla 2013 v hložianskom Dome kultúry sa uskutočnilo podpisovanie Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov nášho ďalšieho celomenšinového podujatia s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu – Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj.

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zmluvy podpísala predsedníčka Anna Tomanová-Makanová, v mene KOS Jednota v Hložanoch predseda Michal Hataľa, v mene Báčskopetrovskej obce predseda Pavel Marčok, v mene Miestneho spoločenstva predseda Rady MS Ján Bohuš a v mene Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov riaditeľka Milina Sklabinská.

tancuj002

Týmto činom sa Národnostná rada, KOS Jednota a MS v Hložanoch stali spoluzakladateľmi tohto festivalu, ktorý sa bude každoročne organizovať v Hložanoch, kde aj vznikol roku 1970. Avšak konať sa môže aj v iných prostrediach, napríklad vtedy, keď niekde budú oslavovať významné jubileum. Organizátormi festivalu sú Obec Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Nový model organizácie festivalu priniesol tri novoutvorené telesá: Organizačno-správnu radu, Programovú radu a koordinátora festivalu.

tancuj003

Festival Tancuj, tancuj týmto získal nielen organizačnú, edukačnú, ale aj permanentnú finančnú podporu zo strany Národnostnej rady, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, lokálnej samosprávy a prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i zo strany Slovenskej republiky.